Trasy Wda

PROPOZYCJE TRAS KAJAKOWYCH RZEKĄ WDĄ:


Borsk –Czara Woda 22 km
Czarna Woda – Osowo Leśne      
24 km
Czubek –Młynki    
20 km
Osowo Leśne –Młynki 10 km
Osowo Leśne – Wda 19 km
Młynki –Wdecki Młyn 12 km
Młynki – Żurawki 
23 km
Wdecki Młyn –Błędno 21 km
Błędno – Tleń 20 km
Borsk  - Osowo Leśne 46 km – 2 dniowy    
Czarna Woda – Wda 42km  -  2 dniowy
Czarna Woda –Młynki 32 km – 2 dniowy
Czubek – Żurawki 43 km -  2 dniowy
Osowo Leśne – Błędno 44 km – 2 dniowy
Wdecki Młyn – Tleń 43 km – 2 dniowy
Lipusz –Młynki 83 km -  3 dniowy
Czarna Woda – Błędno 68 km  - 3 dniowy
Młynki – Tleń 
56 km -  3 dniowy
Osowo Leśne – Tleń 
64 km -  3 dniowy